Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng

Tạo đột phá trong công tác lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển KT-XH
Tạo đột phá trong công tác lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển KT-XH

VOV.VN - Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị, thay vì họp và làm kế hoạch với từng địa phương, từ năm nay sẽ làm theo quy mô từng vùng.

Tạo đột phá trong công tác lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển KT-XH

Tạo đột phá trong công tác lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển KT-XH

VOV.VN - Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị, thay vì họp và làm kế hoạch với từng địa phương, từ năm nay sẽ làm theo quy mô từng vùng.