Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất lùi thời gian dạy sách giáo khoa mới

Đề xuất lùi thời gian dạy sách giáo khoa mới
Đề xuất lùi thời gian dạy sách giáo khoa mới

VOV.VN -Việc bắt đầu áp dụng chương trình GDPT và SGK mới ở cấp tiểu học chậm 1 năm, cấp THCS chậm 2 năm và ở cấp THPT chậm 3 năm.

Đề xuất lùi thời gian dạy sách giáo khoa mới

Đề xuất lùi thời gian dạy sách giáo khoa mới

VOV.VN -Việc bắt đầu áp dụng chương trình GDPT và SGK mới ở cấp tiểu học chậm 1 năm, cấp THCS chậm 2 năm và ở cấp THPT chậm 3 năm.