Từ khóa tìm kiếm: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp phép cho một triển lãm tranh khoả thân

Triển lãm tranh “nude” được cấp phép đầu tiên ở Hà Nội

VOV.VN - Lần đầu tiên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp phép cho một triển lãm tranh khoả thân.