Từ khóa tìm kiếm: bồi thường 13 tỷ

Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ
Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ

VOV.VN - Theo Luật sư Nga đây là vụ án đặc thù bởi, chỉ sau một đêm cả gia đình bà Nga chịu tổn thất quá nặng nề về cả con người và tinh thần.

Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ

Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ

VOV.VN - Theo Luật sư Nga đây là vụ án đặc thù bởi, chỉ sau một đêm cả gia đình bà Nga chịu tổn thất quá nặng nề về cả con người và tinh thần.