Từ khóa tìm kiếm: BOT Dầu Giây

Ngày đầu thanh tra, BOT Dầu Giây thu 767 triệu đồng?
Ngày đầu thanh tra, BOT Dầu Giây thu 767 triệu đồng?

VOV.VN - Ngày đầu tiên thực hiện thanh tra đột xuất, trạm phí Dầu Giây đã thu được số tiền 767 triệu đồng. Tổng số thu toàn tuyến trong ngày là 3,3 tỷ đồng.

Ngày đầu thanh tra, BOT Dầu Giây thu 767 triệu đồng?

Ngày đầu thanh tra, BOT Dầu Giây thu 767 triệu đồng?

VOV.VN - Ngày đầu tiên thực hiện thanh tra đột xuất, trạm phí Dầu Giây đã thu được số tiền 767 triệu đồng. Tổng số thu toàn tuyến trong ngày là 3,3 tỷ đồng.

Minh bạch trong thu phí BOT có khó thực hiện?
Minh bạch trong thu phí BOT có khó thực hiện?

VOV.VN - Câu chuyện về minh bạch trong thu phí ở các tuyến đường đầu tư xây dựng bằng hình thức BOT không mới, mà thực tế đã được nhắc tới rất nhiều lần.

Minh bạch trong thu phí BOT có khó thực hiện?

Minh bạch trong thu phí BOT có khó thực hiện?

VOV.VN - Câu chuyện về minh bạch trong thu phí ở các tuyến đường đầu tư xây dựng bằng hình thức BOT không mới, mà thực tế đã được nhắc tới rất nhiều lần.

Kiểm tra đột xuất thu phí tại trạm Dầu Giây từ ngày 18/2
Kiểm tra đột xuất thu phí tại trạm Dầu Giây từ ngày 18/2

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định kiểm tra đột xuất trong vòng 5 ngày trạm thu phí Dầu Giây từ ngày 18/2.

Kiểm tra đột xuất thu phí tại trạm Dầu Giây từ ngày 18/2

Kiểm tra đột xuất thu phí tại trạm Dầu Giây từ ngày 18/2

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định kiểm tra đột xuất trong vòng 5 ngày trạm thu phí Dầu Giây từ ngày 18/2.