Từ khóa tìm kiếm: BT những lỗ hổng

Mọi “lỗ hổng” quản lý dự án BOT và BT là gánh nặng đổ đầu người dân

VOV.VN - Người dân đi lại hoặc sử dụng hàng hóa đều phải trả một khoản phí qua trạm thu phí BOT, về bản chất đây là một loại thuế gián thu.