Từ khóa tìm kiếm: BTR-60

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân BTR-60 trong biên chế quân đội Việt Nam
Cận cảnh xe thiết giáp chở quân BTR-60 trong biên chế quân đội Việt Nam

VOV.VN - Xe thiết giáp BTR-60 có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, và khả năng lội nước. Quân đội Việt Nam sử dụng loại xe này để chở quân tác chiến...

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân BTR-60 trong biên chế quân đội Việt Nam

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân BTR-60 trong biên chế quân đội Việt Nam

VOV.VN - Xe thiết giáp BTR-60 có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, và khả năng lội nước. Quân đội Việt Nam sử dụng loại xe này để chở quân tác chiến...

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Các xe thiết giáp chở quân BTR-60 của quân đội được triển khai ở vị trí xung yếu để bảo đảm an ninh cao độ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Các xe thiết giáp chở quân BTR-60 của quân đội được triển khai ở vị trí xung yếu để bảo đảm an ninh cao độ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Cận cảnh xe thiết giáp BTR-60PB hỗ trợ dân vùng lũ
Cận cảnh xe thiết giáp BTR-60PB hỗ trợ dân vùng lũ

VOV.VN - Xe thiết giáp BTR-60PB chở quân đổ bộ từ biển lẫn cơ động nhanh đến mục tiêu hay yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng...

Cận cảnh xe thiết giáp BTR-60PB hỗ trợ dân vùng lũ

Cận cảnh xe thiết giáp BTR-60PB hỗ trợ dân vùng lũ

VOV.VN - Xe thiết giáp BTR-60PB chở quân đổ bộ từ biển lẫn cơ động nhanh đến mục tiêu hay yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng...