Từ khóa tìm kiếm: bức tử môi trường

Hải Phòng: Nhà máy mới vận hành thử nghiệm đã bị tố “bức tử” môi trường
Hải Phòng: Nhà máy mới vận hành thử nghiệm đã bị tố “bức tử” môi trường

VOV.VN - Dù mới vận hành thử nghiệm nhưng nhà máy sản xuất sắt xốp và luyện kim thường xuyên xả khói, mùi khét ra môi trường với nồng độ đậm đặc, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Hải Phòng: Nhà máy mới vận hành thử nghiệm đã bị tố “bức tử” môi trường

Hải Phòng: Nhà máy mới vận hành thử nghiệm đã bị tố “bức tử” môi trường

VOV.VN - Dù mới vận hành thử nghiệm nhưng nhà máy sản xuất sắt xốp và luyện kim thường xuyên xả khói, mùi khét ra môi trường với nồng độ đậm đặc, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.