Từ khóa tìm kiếm: bức tường khổng lồ

Tháo dỡ bức tường khổng lồ sai phép ở Khánh Hòa trước mùa mưa
Tháo dỡ bức tường khổng lồ sai phép ở Khánh Hòa trước mùa mưa

VOV.VN - Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang phối hợp với Sở Xây dựng lên phương án tháo dỡ bức tường này theo lộ trình nhằm đảm bảo an toàn.

Tháo dỡ bức tường khổng lồ sai phép ở Khánh Hòa trước mùa mưa

Tháo dỡ bức tường khổng lồ sai phép ở Khánh Hòa trước mùa mưa

VOV.VN - Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang phối hợp với Sở Xây dựng lên phương án tháo dỡ bức tường này theo lộ trình nhằm đảm bảo an toàn.

Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa
Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa làm việc với chủ đầu tư về bức tường khổng lồ liên tục bung, vỡ khiến gần 20 hộ dân phải sơ tán.

Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa

Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa làm việc với chủ đầu tư về bức tường khổng lồ liên tục bung, vỡ khiến gần 20 hộ dân phải sơ tán.