Từ khóa tìm kiếm: bước đi cụ thể

Phó Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều tập trung vào phi hạt nhân hóa
Phó Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều tập trung vào phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 tới sẽ tập trung vào bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều tập trung vào phi hạt nhân hóa

Phó Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều tập trung vào phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 tới sẽ tập trung vào bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên.