Từ khóa tìm kiếm: buôn ma túy

Thay đổi quốc tịch, trốn truy nã suốt 16 năm, cuối cùng vẫn "sa lưới"
Thay đổi quốc tịch, trốn truy nã suốt 16 năm, cuối cùng vẫn "sa lưới"

Nằm trong đường dây mua bán ma túy, sau 16 năm sống dưới vỏ bọc là người Lào, cuối cùng Công vẫn phải tra tay vào còng...

Thay đổi quốc tịch, trốn truy nã suốt 16 năm, cuối cùng vẫn "sa lưới"

Thay đổi quốc tịch, trốn truy nã suốt 16 năm, cuối cùng vẫn "sa lưới"

Nằm trong đường dây mua bán ma túy, sau 16 năm sống dưới vỏ bọc là người Lào, cuối cùng Công vẫn phải tra tay vào còng...