Từ khóa tìm kiếm: ca mắc nhập cảnh

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh
Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h ngày 14/4, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19 mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h ngày 14/4, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19 mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Sáng 14/4, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 từ Cộng hòa Séc về
Sáng 14/4, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 từ Cộng hòa Séc về

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 13/4 đến 6h ngày 14/4, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Sáng 14/4, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 từ Cộng hòa Séc về

Sáng 14/4, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 từ Cộng hòa Séc về

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 13/4 đến 6h ngày 14/4, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 12/4, Việt Nam có thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Chiều 12/4, Việt Nam có thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 12/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 12/4, Việt Nam có thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 12/4, Việt Nam có thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 12/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 11/4, thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly tại Kiên Giang
Chiều 11/4, thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly tại Kiên Giang

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h ngày 11/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 11/4, thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly tại Kiên Giang

Chiều 11/4, thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly tại Kiên Giang

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h ngày 11/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 10/4, có thêm 9 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh về Việt Nam
Chiều 10/4, có thêm 9 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh về Việt Nam

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 10/4, Việt Nam có 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 10/4, có thêm 9 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh về Việt Nam

Chiều 10/4, có thêm 9 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh về Việt Nam

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 10/4, Việt Nam có 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Sáng 9/4, Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19 trở về từ Angola
Sáng 9/4, Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19 trở về từ Angola

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 08/4 đến 6h ngày 09/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới là ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Sáng 9/4, Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19 trở về từ Angola

Sáng 9/4, Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19 trở về từ Angola

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 08/4 đến 6h ngày 09/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới là ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 8/4, Việt Nam có thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Chiều 8/4, Việt Nam có thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 08/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 8/4, Việt Nam có thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 8/4, Việt Nam có thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 08/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 7/4, Việt Nam ghi nhận thêm 11 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19
Chiều 7/4, Việt Nam ghi nhận thêm 11 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 07/4, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Chiều 7/4, Việt Nam ghi nhận thêm 11 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 7/4, Việt Nam ghi nhận thêm 11 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 07/4, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Chiều 5/4, Việt Nam có thêm 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Chiều 5/4, Việt Nam có thêm 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Tính từ 6h đến 18h ngày 05/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 5/4, Việt Nam có thêm 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 5/4, Việt Nam có thêm 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Tính từ 6h đến 18h ngày 05/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 3/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài về
Chiều 3/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài về

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 3/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Chiều 3/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài về

Chiều 3/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài về

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 3/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.