Từ khóa tìm kiếm: cá nhân điển hình trong phòng chống tội phạm

Chia sẻ của trung uý cảnh sát bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp
Chia sẻ của trung uý cảnh sát bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp

VOV.VN - Được sự động viên của đồng đội và ban chỉ huy, anh tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ của trung uý cảnh sát bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp

Chia sẻ của trung uý cảnh sát bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp

VOV.VN - Được sự động viên của đồng đội và ban chỉ huy, anh tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.