Từ khóa tìm kiếm: Cà phê Việt Nam

Cà phê Việt Nam “gồng mình” vượt khó
Cà phê Việt Nam “gồng mình” vượt khó

VOV.VN - Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, ngành cà phê Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn mang tính lịch sử.

Cà phê Việt Nam “gồng mình” vượt khó

Cà phê Việt Nam “gồng mình” vượt khó

VOV.VN - Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, ngành cà phê Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn mang tính lịch sử.