Từ khóa tìm kiếm: ca sĩ tuấn hiệp

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang nguy kịch
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang nguy kịch

Nếu tình hình nguy cấp, các bác sĩ có thể sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật để thông đường thở cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang nguy kịch

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang nguy kịch

Nếu tình hình nguy cấp, các bác sĩ có thể sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật để thông đường thở cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Ca sĩ Tuấn Hiệp:“Thần tượng Bolero đang hiểu sai và làm sai về bolero“
Ca sĩ Tuấn Hiệp:“Thần tượng Bolero đang hiểu sai và làm sai về bolero“

"Chương trình như một nồi lẩu thập cẩm, họ cho tất cả tân nhạc, tiền chiến, trữ tình vào chung thành bolero, như vậy là sai hoàn toàn", ca sĩ Tuấn Hiệp nói.

Ca sĩ Tuấn Hiệp:“Thần tượng Bolero đang hiểu sai và làm sai về bolero“

Ca sĩ Tuấn Hiệp:“Thần tượng Bolero đang hiểu sai và làm sai về bolero“

"Chương trình như một nồi lẩu thập cẩm, họ cho tất cả tân nhạc, tiền chiến, trữ tình vào chung thành bolero, như vậy là sai hoàn toàn", ca sĩ Tuấn Hiệp nói.