Từ khóa tìm kiếm: các Bộ trưởng Anh từ chức

Chính phủ của Thủ tướng May sắp sụp đổ hoặc đang củng cố quyền lực
Chính phủ của Thủ tướng May sắp sụp đổ hoặc đang củng cố quyền lực

VOV.VN - Tình hình chính trường nước Anh đang trở nên phức tạp khi hai Bộ trưởng quan trọng bậc nhất đối với vấn đề Brexit đã từ chức.

Chính phủ của Thủ tướng May sắp sụp đổ hoặc đang củng cố quyền lực

Chính phủ của Thủ tướng May sắp sụp đổ hoặc đang củng cố quyền lực

VOV.VN - Tình hình chính trường nước Anh đang trở nên phức tạp khi hai Bộ trưởng quan trọng bậc nhất đối với vấn đề Brexit đã từ chức.