Từ khóa tìm kiếm: các dự án chậm tiến độ

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án
Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

VOV.VN - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội công bố danh sách 22 đơn vị đã có quyết định thu hồi đất do vi phạm về đất đai và đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng.

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

VOV.VN - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội công bố danh sách 22 đơn vị đã có quyết định thu hồi đất do vi phạm về đất đai và đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng.

Thừa Thiên-Huế kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ
Thừa Thiên-Huế kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

VOV.VN -Tháng 8/2017, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế có Nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo  rà soát, xem xét thu hồi 24 dự án chậm tiến độ.

Thừa Thiên-Huế kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Thừa Thiên-Huế kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

VOV.VN -Tháng 8/2017, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế có Nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo  rà soát, xem xét thu hồi 24 dự án chậm tiến độ.