Từ khóa tìm kiếm: các dự án giao thông BOT

Tại sao lại xảy ra ùn tắc và nguy cơ TNGT ở các dự án giao thông BOT?
Tại sao lại xảy ra ùn tắc và nguy cơ TNGT ở các dự án giao thông BOT?

VOV.VN - Nhiều tuyến đường được nâng cấp theo hình thức BOT đã khiến người dân phản ứng tại các trạm thu phí và đó cũng là lý do khiến xảy ra ùn tắc.

Tại sao lại xảy ra ùn tắc và nguy cơ TNGT ở các dự án giao thông BOT?

Tại sao lại xảy ra ùn tắc và nguy cơ TNGT ở các dự án giao thông BOT?

VOV.VN - Nhiều tuyến đường được nâng cấp theo hình thức BOT đã khiến người dân phản ứng tại các trạm thu phí và đó cũng là lý do khiến xảy ra ùn tắc.