Từ khóa tìm kiếm: các nhà khoa phọc phản đối xem lại hồ sơ xét GS của Bộ trưởng Y tế

Lý do hồ sơ GS của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị để lại xem xét

VOV.VN - Có đơn khiếu nại về hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong quá trình xét duyệt chức danh giáo sư.