Từ khóa tìm kiếm: Cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách chức Giám đốc, giao Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai
Cách chức Giám đốc, giao Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tạm thời phụ trách Công an tỉnh. 

Cách chức Giám đốc, giao Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai

Cách chức Giám đốc, giao Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tạm thời phụ trách Công an tỉnh.