Từ khóa tìm kiếm: cách tránh bom mìn

Dạy trẻ em cách nhận biết và phản ứng khi phát hiện bom mìn
Dạy trẻ em cách nhận biết và phản ứng khi phát hiện bom mìn

Trẻ em được học để nhận biết đâu là bom bi, đâu là quả đạn M79 và phải hết sức bình tĩnh khi bất ngờ nhìn thấy những thứ còn sót từ thời chiến tranh có thể nổ

Dạy trẻ em cách nhận biết và phản ứng khi phát hiện bom mìn

Dạy trẻ em cách nhận biết và phản ứng khi phát hiện bom mìn

Trẻ em được học để nhận biết đâu là bom bi, đâu là quả đạn M79 và phải hết sức bình tĩnh khi bất ngờ nhìn thấy những thứ còn sót từ thời chiến tranh có thể nổ