Từ khóa tìm kiếm: cải cách hành chính

Vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 265.000 tỷ đồng
Vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 265.000 tỷ đồng

VOV.VN - Theo số liệu thống kê, số vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2015 dự kiến đạt 265.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 265.000 tỷ đồng

Vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 265.000 tỷ đồng

VOV.VN - Theo số liệu thống kê, số vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2015 dự kiến đạt 265.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.