Từ khóa tìm kiếm: cấm bắt cá trên biển đong

Hội nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá trên Biển Đông
Hội nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá trên Biển Đông

VOV.VN - Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động đơn phương và không có giá trị pháp lý của phía Trung Quốc cấm bắt cá trên Biển Đông.

Hội nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá trên Biển Đông

Hội nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá trên Biển Đông

VOV.VN - Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động đơn phương và không có giá trị pháp lý của phía Trung Quốc cấm bắt cá trên Biển Đông.