Từ khóa tìm kiếm: cấm ép mua sách tham khảo

Bộ GD-ĐT không thẩm định nội dung sách tham khảo, khẳng định không có sách bổ trợ
Bộ GD-ĐT không thẩm định nội dung sách tham khảo, khẳng định không có sách bổ trợ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cho biết, trong quy định không hề có khái niệm sách bổ trợ. Sách tham khảo do các nhà xuất bản xuất bản theo luật và phát hành, Bộ không thẩm định về nội dung

Bộ GD-ĐT không thẩm định nội dung sách tham khảo, khẳng định không có sách bổ trợ

Bộ GD-ĐT không thẩm định nội dung sách tham khảo, khẳng định không có sách bổ trợ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cho biết, trong quy định không hề có khái niệm sách bổ trợ. Sách tham khảo do các nhà xuất bản xuất bản theo luật và phát hành, Bộ không thẩm định về nội dung