Từ khóa tìm kiếm: Cầm Văn Chương

Cầm Văn Chương - kẻ hiếp dâm nữ sinh giao gà, thực nghiệm hiện trường
Cầm Văn Chương - kẻ hiếp dâm nữ sinh giao gà, thực nghiệm hiện trường

VOV.VN -Trong vụ án này, Cầm Văn Chương đóng vai trò là đối tượng trực tiếp tham gia hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Cầm Văn Chương - kẻ hiếp dâm nữ sinh giao gà, thực nghiệm hiện trường

Cầm Văn Chương - kẻ hiếp dâm nữ sinh giao gà, thực nghiệm hiện trường

VOV.VN -Trong vụ án này, Cầm Văn Chương đóng vai trò là đối tượng trực tiếp tham gia hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.