Từ khóa tìm kiếm: cán bộ Bộ Chính trị quản lý

Kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi bổ nhiệm cán bộ cấp cao
Kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi bổ nhiệm cán bộ cấp cao

VOV.VN - Thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện nhân sự giới thiệu ứng cử vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi bổ nhiệm cán bộ cấp cao

Kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi bổ nhiệm cán bộ cấp cao

VOV.VN - Thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện nhân sự giới thiệu ứng cử vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Kê khai tài sản: "Chuyện đánh rắn giữa khúc sẽ làm mất giá trị"
Kê khai tài sản: "Chuyện đánh rắn giữa khúc sẽ làm mất giá trị"

VOV.VN - "Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện vừa đúng với tinh thần Luật phòng chống tham nhũng, vừa biểu hiện tính gương mẫu, tiên phong" 

Kê khai tài sản: "Chuyện đánh rắn giữa khúc sẽ làm mất giá trị"

Kê khai tài sản: "Chuyện đánh rắn giữa khúc sẽ làm mất giá trị"

VOV.VN - "Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện vừa đúng với tinh thần Luật phòng chống tham nhũng, vừa biểu hiện tính gương mẫu, tiên phong"