Từ khóa tìm kiếm: Cán bộ cấp chiến lược

Nhân sự cấp ủy: Có nên công khai để nhân dân giám sát?
Nhân sự cấp ủy: Có nên công khai để nhân dân giám sát?

VOV.VN - Là công bộc của dân, vì vậy nhân dân cần được biết danh sách những người dự kiến tham gia cấp ủy, Ban chấp hành để họ góp ý.

Nhân sự cấp ủy: Có nên công khai để nhân dân giám sát?

Nhân sự cấp ủy: Có nên công khai để nhân dân giám sát?

VOV.VN - Là công bộc của dân, vì vậy nhân dân cần được biết danh sách những người dự kiến tham gia cấp ủy, Ban chấp hành để họ góp ý.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

VOV.VN - Kết thúc khóa học 100% học viên đạt loại giỏi, xuất sắc. Đặc biệt, 20 học viên đạt loại xuất sắc được Giám đốc Học viện CTQG HCM tặng bằng khen.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

VOV.VN - Kết thúc khóa học 100% học viên đạt loại giỏi, xuất sắc. Đặc biệt, 20 học viên đạt loại xuất sắc được Giám đốc Học viện CTQG HCM tặng bằng khen.

Yên Bái thực hiện đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ cho khóa mới
Yên Bái thực hiện đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ cho khóa mới

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái ban hành Đề án 11, được coi là khâu đột phá về công tác cán bộ của trong những năm tới.

Yên Bái thực hiện đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ cho khóa mới

Yên Bái thực hiện đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ cho khóa mới

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái ban hành Đề án 11, được coi là khâu đột phá về công tác cán bộ của trong những năm tới.

“Nếu tâm đen tối, trí lu mờ thì vẫn đưa người không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy“
“Nếu tâm đen tối, trí lu mờ thì vẫn đưa người không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy“

VOV.VN - "Nếu như tâm đen tối, trí lu mờ thì vẫn có thể bẻ cong quy định để đưa người không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy” – ông Lê Thanh Vân nêu ý kiến.

“Nếu tâm đen tối, trí lu mờ thì vẫn đưa người không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy“

“Nếu tâm đen tối, trí lu mờ thì vẫn đưa người không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy“

VOV.VN - "Nếu như tâm đen tối, trí lu mờ thì vẫn có thể bẻ cong quy định để đưa người không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy” – ông Lê Thanh Vân nêu ý kiến.

Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?
Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?

VOV.VN - Các học viên sẽ nghiên cứu 46 chuyên đề về vấn đề xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?

Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?

VOV.VN - Các học viên sẽ nghiên cứu 46 chuyên đề về vấn đề xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược ở Tuyên Quang.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược ở Tuyên Quang.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Thái Bình
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Thái Bình

Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Thái Bình

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Thái Bình

Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản
Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, việc quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn cán bộ có tài năng, đức độ thật sự.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, việc quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn cán bộ có tài năng, đức độ thật sự.

Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khoá XII
Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khoá XII

VOV.VN -Dự kiến, hội nghị sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó Trung ương sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch BCH  Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khoá XII

Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khoá XII

VOV.VN -Dự kiến, hội nghị sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó Trung ương sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch BCH  Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng
Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ được công bố vào phút chót tại đại hội sẽ dễ bị lọt các cán bộ không đủ tiêu chuẩn. 

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ được công bố vào phút chót tại đại hội sẽ dễ bị lọt các cán bộ không đủ tiêu chuẩn.