Từ khóa tìm kiếm: cán bộ công chức quốc hội

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ tháng 7/2020
Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ tháng 7/2020

VOV.VN - Theo đó, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực sẽ ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ tháng 7/2020

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ tháng 7/2020

VOV.VN - Theo đó, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực sẽ ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức như một kiểu “giấy phép con”
Văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức như một kiểu “giấy phép con”

VOV.VN - Việc yêu cầu nhiều loại văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức trong xét tuyển, thi nâng hạng-ngạch không khác gì một kiểu "giấy phép con".

Văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức như một kiểu “giấy phép con”

Văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức như một kiểu “giấy phép con”

VOV.VN - Việc yêu cầu nhiều loại văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức trong xét tuyển, thi nâng hạng-ngạch không khác gì một kiểu "giấy phép con".

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

VOV.VN -  Ông Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, người lao động của VPQH, VP các Đoàn ĐBQH ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

VOV.VN -  Ông Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, người lao động của VPQH, VP các Đoàn ĐBQH ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Đại biểu QH quan tâm nhiều vấn đề lớn về kinh tế - xã hội
Đại biểu QH quan tâm nhiều vấn đề lớn về kinh tế - xã hội

VOV.VN - Hôm nay (3/11), Quốc hội làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội

Đại biểu QH quan tâm nhiều vấn đề lớn về kinh tế - xã hội

Đại biểu QH quan tâm nhiều vấn đề lớn về kinh tế - xã hội

VOV.VN - Hôm nay (3/11), Quốc hội làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội