Từ khóa tìm kiếm: cán bộ dâm ô trẻ em

Nóng 24h: Cán bộ dâm ô trẻ em tại TP HCM đã bị khởi tố
Nóng 24h: Cán bộ dâm ô trẻ em tại TP HCM đã bị khởi tố

VOV.VN - Ông Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn, Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị khởi tố về tội danh Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Nóng 24h: Cán bộ dâm ô trẻ em tại TP HCM đã bị khởi tố

Nóng 24h: Cán bộ dâm ô trẻ em tại TP HCM đã bị khởi tố

VOV.VN - Ông Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn, Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị khởi tố về tội danh Dâm ô người dưới 16 tuổi.