Từ khóa tìm kiếm: cán bộ giáo viên

Công an xác minh việc hàng loạt nữ giáo viên quỳ trước mặt cán bộ

Trước đó, ngày 12/6, tổ công tác UBND thị trấn Thanh Chương do ông Nguyễn Văn Vinh chủ tịch thị trấn tới làm việc với chủ nhóm trẻ và giáo viên.

Công bố 9 địa phương có hiện tượng “cả nhà làm quan“

VOV.VN - Bộ Nội vụ công bố danh sách 9 địa phương có hiện tượng cả nhà làm quan, trong đó 1 trường hợp đã bị thu hồi Quyết định và xem xét việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo

Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trong trường học

VOV.VN - Đây là hoạt động quan trọng góp phần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành vi của các cán bộ, học sinh, sinh viên trong trường học.