Từ khóa tìm kiếm: cán bộ sở tư pháp

Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?
Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình bị bắt để điều tra vấn đề gì?

Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?

Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình bị bắt để điều tra vấn đề gì?

Nguyên Phó phòng Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt
Nguyên Phó phòng Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2015 - 2/2016, nguyên Phó phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình lừa bán 5 lô đất chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của nạn nhân. 

Nguyên Phó phòng Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt

Nguyên Phó phòng Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2015 - 2/2016, nguyên Phó phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình lừa bán 5 lô đất chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của nạn nhân.