Từ khóa tìm kiếm: cán bộ Yên Bái

Yên Bái bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
Yên Bái bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

VOV.VN - Ông Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

Yên Bái bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Yên Bái bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

VOV.VN - Ông Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn
Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

VOV.VN -Công tác luân chuyển cán bộ được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy kt-xh.

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

VOV.VN -Công tác luân chuyển cán bộ được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy kt-xh.

Yên Bái luân chuyển 89 cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay
Yên Bái luân chuyển 89 cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay

VOV.VN - Thống kê từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện luân chuyển 89 cán bộ.

Yên Bái luân chuyển 89 cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Yên Bái luân chuyển 89 cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay

VOV.VN - Thống kê từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện luân chuyển 89 cán bộ.