Từ khóa tìm kiếm: cân đối vĩ mô

Tăng trưởng kinh tế quý I/2017 đạt thấp không đáng lo ngại
Tăng trưởng kinh tế quý I/2017 đạt thấp không đáng lo ngại

VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế vĩ mô quý I ổn định khi các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, đặc biệt là về cân đối tài chính và thu, chi ngân sách.

Tăng trưởng kinh tế quý I/2017 đạt thấp không đáng lo ngại

Tăng trưởng kinh tế quý I/2017 đạt thấp không đáng lo ngại

VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế vĩ mô quý I ổn định khi các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, đặc biệt là về cân đối tài chính và thu, chi ngân sách.

Thực hiện hiệu quả vai trò của cơ quan tiền tệ quốc gia
Thực hiện hiệu quả vai trò của cơ quan tiền tệ quốc gia

VOV.VN - Điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô và diễn biến trên thị trường tài chính quốc tế, nâng cao vị thế tiền đồng Việt Nam.

Thực hiện hiệu quả vai trò của cơ quan tiền tệ quốc gia

Thực hiện hiệu quả vai trò của cơ quan tiền tệ quốc gia

VOV.VN - Điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô và diễn biến trên thị trường tài chính quốc tế, nâng cao vị thế tiền đồng Việt Nam.