Từ khóa tìm kiếm: cảnh cáo Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình

Yêu cầu kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình
Yêu cầu kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu cấp có thẩm kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Yêu cầu kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

Yêu cầu kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu cấp có thẩm kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018