Từ khóa tìm kiếm: Cảnh Sảng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối Báo cáo hạt nhân 2018 của Mỹ
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối Báo cáo hạt nhân 2018 của Mỹ

VOV.VN - Sau Bộ Quốc phòng, đến lượt Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/2 chỉ trích mạnh mẽ Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối Báo cáo hạt nhân 2018 của Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối Báo cáo hạt nhân 2018 của Mỹ

VOV.VN - Sau Bộ Quốc phòng, đến lượt Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/2 chỉ trích mạnh mẽ Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 của Mỹ.