Từ khóa tìm kiếm: cao tốc đang thi công

Xe khách, xe tải chạy ầm ầm vào đường cao tốc đang thi công
Xe khách, xe tải chạy ầm ầm vào đường cao tốc đang thi công

VOV.VN - Không những chạy trên đường cấm, các xe này còn chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho các công nhân đang hoàn thiện công trình.

Xe khách, xe tải chạy ầm ầm vào đường cao tốc đang thi công

Xe khách, xe tải chạy ầm ầm vào đường cao tốc đang thi công

VOV.VN - Không những chạy trên đường cấm, các xe này còn chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho các công nhân đang hoàn thiện công trình.