Từ khóa tìm kiếm: cấp nước vũng án

Thanh tra Dự án cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
Thanh tra Dự án cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra Dự án cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Thanh tra Dự án cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Thanh tra Dự án cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra Dự án cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.