Từ khóa tìm kiếm: cáp quang APG

Gần 1 tháng nữa khôi phục hoàn toàn internet từ Việt Nam đi quốc tế
Gần 1 tháng nữa khôi phục hoàn toàn internet từ Việt Nam đi quốc tế

VOV.VN - Gần 1 tháng nữa, dung lượng đường truyền trên tuyến cáp biển APG mới được khôi phục hoàn toàn.

Gần 1 tháng nữa khôi phục hoàn toàn internet từ Việt Nam đi quốc tế

Gần 1 tháng nữa khôi phục hoàn toàn internet từ Việt Nam đi quốc tế

VOV.VN - Gần 1 tháng nữa, dung lượng đường truyền trên tuyến cáp biển APG mới được khôi phục hoàn toàn.

Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng
Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng

VOV.VN - Chiều 6/1, tuyến cáp biển APG đã trở lại hoạt động bình thường, hoàn tất công việc sớm hơn so với kế hoạch là 2 ngày.

Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng

Tuyến cáp biển APG đã khôi phục dung lượng

VOV.VN - Chiều 6/1, tuyến cáp biển APG đã trở lại hoạt động bình thường, hoàn tất công việc sớm hơn so với kế hoạch là 2 ngày.