Từ khóa tìm kiếm: cấu cá

Ngư dân câu được cá Sủ hồng bán giá gần 10 triệu đồng
Ngư dân câu được cá Sủ hồng bán giá gần 10 triệu đồng

Ông Đấu đã bắt được con cá nặng gần 10kg, dài gần 1m, toàn thân màu vàng sau khi xác định rõ không phải là cá Sủ vàng

Ngư dân câu được cá Sủ hồng bán giá gần 10 triệu đồng

Ngư dân câu được cá Sủ hồng bán giá gần 10 triệu đồng

Ông Đấu đã bắt được con cá nặng gần 10kg, dài gần 1m, toàn thân màu vàng sau khi xác định rõ không phải là cá Sủ vàng