Từ khóa tìm kiếm: Cầu Cổ Lũy

Quảng Ngãi: Cầu hơn 2.200 tỷ đồng phơi sương, dân vất vả đi vòng đường xa
Quảng Ngãi: Cầu hơn 2.200 tỷ đồng phơi sương, dân vất vả đi vòng đường xa

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng thông xe kỹ thuật, đến nay, cầu Cổ Lũy bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Cây cầu hơn 2.200 tỷ đồng này còn dang dở do một số vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Quảng Ngãi: Cầu hơn 2.200 tỷ đồng phơi sương, dân vất vả đi vòng đường xa

Quảng Ngãi: Cầu hơn 2.200 tỷ đồng phơi sương, dân vất vả đi vòng đường xa

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng thông xe kỹ thuật, đến nay, cầu Cổ Lũy bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Cây cầu hơn 2.200 tỷ đồng này còn dang dở do một số vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.