Từ khóa tìm kiếm: câu hỏi an ninh

Cùng tham gia trừng phạt Trung Quốc, châu Âu liệu đã một lòng với Mỹ?
Cùng tham gia trừng phạt Trung Quốc, châu Âu liệu đã một lòng với Mỹ?

VOV.VN - Một số nước châu Âu nhận ra rằng họ đang phó mặc việc trả lời câu hỏi về sự tồn tại của mình vào Mỹ. Với một số nước, Mỹ là câu hỏi nhưng với những nước khác, Mỹ vẫn là câu trả lời.

Cùng tham gia trừng phạt Trung Quốc, châu Âu liệu đã một lòng với Mỹ?

Cùng tham gia trừng phạt Trung Quốc, châu Âu liệu đã một lòng với Mỹ?

VOV.VN - Một số nước châu Âu nhận ra rằng họ đang phó mặc việc trả lời câu hỏi về sự tồn tại của mình vào Mỹ. Với một số nước, Mỹ là câu hỏi nhưng với những nước khác, Mỹ vẫn là câu trả lời.