Từ khóa tìm kiếm: cây thạch đen

Tiềm năng mở rộng thị trường xuất khẩu thạch đen
Tiềm năng mở rộng thị trường xuất khẩu thạch đen

VOV.VN - Cần mở rộng thị trường, tăng diện tích trồng cây thạch đen không chỉ đối với Lạng Sơn mà còn những địa phương ở miền núi phía Bắc.

Tiềm năng mở rộng thị trường xuất khẩu thạch đen

Tiềm năng mở rộng thị trường xuất khẩu thạch đen

VOV.VN - Cần mở rộng thị trường, tăng diện tích trồng cây thạch đen không chỉ đối với Lạng Sơn mà còn những địa phương ở miền núi phía Bắc.

Trồng sương sáo cho lợi nhuận gấp 5 lần trồng mía
Trồng sương sáo cho lợi nhuận gấp 5 lần trồng mía

VOV.VN - Sau khi trừ các khoảng chi phí đầu tư, người trồng sương sáo cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha, cao gấp 5 lần so với trồng mía. 

Trồng sương sáo cho lợi nhuận gấp 5 lần trồng mía

Trồng sương sáo cho lợi nhuận gấp 5 lần trồng mía

VOV.VN - Sau khi trừ các khoảng chi phí đầu tư, người trồng sương sáo cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha, cao gấp 5 lần so với trồng mía.