Từ khóa tìm kiếm: chăm sóc sức khoẻ ban đầu

“Có cán bộ y tế bỏ mạng khi đang cấp cứu cho bệnh nhân”
“Có cán bộ y tế bỏ mạng khi đang cấp cứu cho bệnh nhân”

VOV.VN -Đại biểu Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) cho rằng môi trường hành nghề của cán bộ, nhân viên y tế đang đối diện với nhiều nguy cơ và thiếu an toàn.

“Có cán bộ y tế bỏ mạng khi đang cấp cứu cho bệnh nhân”

“Có cán bộ y tế bỏ mạng khi đang cấp cứu cho bệnh nhân”

VOV.VN -Đại biểu Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) cho rằng môi trường hành nghề của cán bộ, nhân viên y tế đang đối diện với nhiều nguy cơ và thiếu an toàn.

Hơn 8.900 cán bộ y tế cơ sở đã được đào tạo nâng cao năng lực
Hơn 8.900 cán bộ y tế cơ sở đã được đào tạo nâng cao năng lực

VOV.VN - Dự án HPET là một trong các dự án lớn trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Bộ Y tế. Hơn 8.900 cán bộ y tế cơ sở đã được đào tạo từ Dự án này.

Hơn 8.900 cán bộ y tế cơ sở đã được đào tạo nâng cao năng lực

Hơn 8.900 cán bộ y tế cơ sở đã được đào tạo nâng cao năng lực

VOV.VN - Dự án HPET là một trong các dự án lớn trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Bộ Y tế. Hơn 8.900 cán bộ y tế cơ sở đã được đào tạo từ Dự án này.

HPET 2018 - Tăng cường nhân lực cho y tế vùng sâu vùng xa
HPET 2018 - Tăng cường nhân lực cho y tế vùng sâu vùng xa

VOV.VN - Đến cuối năm 2018, Dự án HPET đã tuyển chọn và đào tạo 354 bác sĩ trẻ tình nguyện, hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở toàn diện tại Việt Nam.

HPET 2018 - Tăng cường nhân lực cho y tế vùng sâu vùng xa

HPET 2018 - Tăng cường nhân lực cho y tế vùng sâu vùng xa

VOV.VN - Đến cuối năm 2018, Dự án HPET đã tuyển chọn và đào tạo 354 bác sĩ trẻ tình nguyện, hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở toàn diện tại Việt Nam.

Trạm y tế phải là nơi người dân tìm đến đầu tiên khi có bệnh
Trạm y tế phải là nơi người dân tìm đến đầu tiên khi có bệnh

VOV.VN - Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ có nhiều chủ trương, chính sách để đưa các bác sĩ từ các tuyến trên xuống tham gia điều trị tại y tế cơ sở.

Trạm y tế phải là nơi người dân tìm đến đầu tiên khi có bệnh

Trạm y tế phải là nơi người dân tìm đến đầu tiên khi có bệnh

VOV.VN - Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ có nhiều chủ trương, chính sách để đưa các bác sĩ từ các tuyến trên xuống tham gia điều trị tại y tế cơ sở.

“Người gác cổng” của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu
“Người gác cổng” của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu

VOV.VN -Vai trò của y tế cơ sở được coi là nền tảng, là xương sống của hệ thống y tế, là người gác cổng của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.

“Người gác cổng” của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu

“Người gác cổng” của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu

VOV.VN -Vai trò của y tế cơ sở được coi là nền tảng, là xương sống của hệ thống y tế, là người gác cổng của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.

1.270 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “CSSK ban đầu cho người dân VN“
1.270 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “CSSK ban đầu cho người dân VN“

VOV.VN - Cuộc thi đã nhận được 1.270 tác phẩm của 350 tác giả. Nhiều tác giả là những cán bộ y tế trực tiếp làm việc trong lĩnh vực CSSK ban đầu.

1.270 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “CSSK ban đầu cho người dân VN“

1.270 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “CSSK ban đầu cho người dân VN“

VOV.VN - Cuộc thi đã nhận được 1.270 tác phẩm của 350 tác giả. Nhiều tác giả là những cán bộ y tế trực tiếp làm việc trong lĩnh vực CSSK ban đầu.

Trao giải cuộc thi ảnh “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN“
Trao giải cuộc thi ảnh “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN“

VOV.VN -Sau 2 tháng phát động, cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN" đã thu hút 1.270 tác phẩm của 350 tác giả chuyên và không chuyên.

Trao giải cuộc thi ảnh “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN“

Trao giải cuộc thi ảnh “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN“

VOV.VN -Sau 2 tháng phát động, cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN" đã thu hút 1.270 tác phẩm của 350 tác giả chuyên và không chuyên.

Triển lãm cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN
Triển lãm cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam"

Triển lãm cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN

Triển lãm cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam"

Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu
Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu

VOV.VN -Việc điều động, luân chuyển bác sĩ về trạm y tế nằm trong các giải pháp của Bộ Y tế để giải quyết tình trạng thiếu cán bộ y tế tại tuyến cơ sở.

Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu

Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu

VOV.VN -Việc điều động, luân chuyển bác sĩ về trạm y tế nằm trong các giải pháp của Bộ Y tế để giải quyết tình trạng thiếu cán bộ y tế tại tuyến cơ sở.

VOV.VN phát động cuộc thi ảnh với giải nhất lên tới 50 triệu đồng
VOV.VN phát động cuộc thi ảnh với giải nhất lên tới 50 triệu đồng

VOV.VN -Báo điện tử VOV.VN đang phối hợp cùng Phái đoàn EU tại Việt Nam, WB tổ chức cuộc thi ảnh: "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam".

VOV.VN phát động cuộc thi ảnh với giải nhất lên tới 50 triệu đồng

VOV.VN phát động cuộc thi ảnh với giải nhất lên tới 50 triệu đồng

VOV.VN -Báo điện tử VOV.VN đang phối hợp cùng Phái đoàn EU tại Việt Nam, WB tổ chức cuộc thi ảnh: "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam".