Từ khóa tìm kiếm: chận triển khai thu phí không dừng

VEC “chây ì” phí không dừng, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng xử lý
VEC “chây ì” phí không dừng, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng xử lý

VOV.VN -Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự trì trệ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án cao tốc do VEC quản lý.

VEC “chây ì” phí không dừng, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng xử lý

VEC “chây ì” phí không dừng, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng xử lý

VOV.VN -Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự trì trệ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án cao tốc do VEC quản lý.