Từ khóa tìm kiếm: chất dạng thuốc phiện

Phòng Covid-19 cho người hàng ngày đến uống thuốc Methadone thế nào?
Phòng Covid-19 cho người hàng ngày đến uống thuốc Methadone thế nào?

VOV.VN - Trong số người và đang thực hiện cách ly y tế không có bệnh nhân đang điều trị Methadone, nhưng Bộ Y tế đã có phương án cho tình huống này.

Phòng Covid-19 cho người hàng ngày đến uống thuốc Methadone thế nào?

Phòng Covid-19 cho người hàng ngày đến uống thuốc Methadone thế nào?

VOV.VN - Trong số người và đang thực hiện cách ly y tế không có bệnh nhân đang điều trị Methadone, nhưng Bộ Y tế đã có phương án cho tình huống này.