Từ khóa tìm kiếm: chất thải nhựa

Năm 2030, 100% các khu du lịch ven biển không sử dụng nhựa dùng một lần
Năm 2030, 100% các khu du lịch ven biển không sử dụng nhựa dùng một lần

VOV.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Năm 2030, 100% các khu du lịch ven biển không sử dụng nhựa dùng một lần

Năm 2030, 100% các khu du lịch ven biển không sử dụng nhựa dùng một lần

VOV.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bộ trưởng Y tế kêu gọi dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ hôm nay
Bộ trưởng Y tế kêu gọi dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ hôm nay

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị ngành y tế dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng 1 lần có thể thay thế ngay từ hôm nay.

Bộ trưởng Y tế kêu gọi dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ hôm nay

Bộ trưởng Y tế kêu gọi dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ hôm nay

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị ngành y tế dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng 1 lần có thể thay thế ngay từ hôm nay.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế
Bộ trưởng Y tế yêu cầu giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế yêu cầu các cơ sở y tế hạn chế sử dụng vật liệu nhựa dùng 1 lần, tiến tới thay bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện môi trường.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế

Bộ trưởng Y tế yêu cầu giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế yêu cầu các cơ sở y tế hạn chế sử dụng vật liệu nhựa dùng 1 lần, tiến tới thay bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện môi trường.

Anh cảnh báo rác thải nhựa trên đại dương tăng 3 lần trong 1 thập kỷ
Anh cảnh báo rác thải nhựa trên đại dương tăng 3 lần trong 1 thập kỷ

VOV.VN - Báo cáo của Anh cho thấy, 70% rác thải trên biển là nhựa không thể phân hủy và lượng rác này sẽ gia tăng 3 lần trong 10 năm nếu không có biện pháp.

Anh cảnh báo rác thải nhựa trên đại dương tăng 3 lần trong 1 thập kỷ

Anh cảnh báo rác thải nhựa trên đại dương tăng 3 lần trong 1 thập kỷ

VOV.VN - Báo cáo của Anh cho thấy, 70% rác thải trên biển là nhựa không thể phân hủy và lượng rác này sẽ gia tăng 3 lần trong 10 năm nếu không có biện pháp.