Từ khóa tìm kiếm: Châu Thành Tây Ninh

Tây Ninh phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên
Tây Ninh phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

VOV.VN - Đến hôm nay (7/7), cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm dịch theo quy định.

Tây Ninh phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

Tây Ninh phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

VOV.VN - Đến hôm nay (7/7), cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm dịch theo quy định.