Từ khóa tìm kiếm: Cháy chợ ở Vinh

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng
Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

VOV.VN -4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước được điều đến hiện trường. Các bác sĩ, nhân viên y tế cũng tham gia hỗ trợ cứu hỏa, giúp tiểu thương sơ tán hàng hóa.

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

VOV.VN -4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước được điều đến hiện trường. Các bác sĩ, nhân viên y tế cũng tham gia hỗ trợ cứu hỏa, giúp tiểu thương sơ tán hàng hóa.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy kho hàng gần chợ Vinh
Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy kho hàng gần chợ Vinh

Theo các tiểu thương cho biết, khi xảy ra vụ cháy, hàng trong kho rất nhiều và chủ yếu là hàng bán tết nên thiệt hại rất nặng nề. 

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy kho hàng gần chợ Vinh

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy kho hàng gần chợ Vinh

Theo các tiểu thương cho biết, khi xảy ra vụ cháy, hàng trong kho rất nhiều và chủ yếu là hàng bán tết nên thiệt hại rất nặng nề.