Từ khóa tìm kiếm: chạy chọt

Lấy cớ "chuộc lại" máy móc khai thác cát, hai thanh niên lừa 5 tỷ đồng
Lấy cớ "chuộc lại" máy móc khai thác cát, hai thanh niên lừa 5 tỷ đồng

VOV.VN - Huấn và Mẫn đã tự nhận có mối quan hệ với Lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát, có thể lấy lại máy móc, thiết bị khai thác cát cho ông Hải với giá 5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, cả 2 đều biến mất.

Lấy cớ "chuộc lại" máy móc khai thác cát, hai thanh niên lừa 5 tỷ đồng

Lấy cớ "chuộc lại" máy móc khai thác cát, hai thanh niên lừa 5 tỷ đồng

VOV.VN - Huấn và Mẫn đã tự nhận có mối quan hệ với Lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát, có thể lấy lại máy móc, thiết bị khai thác cát cho ông Hải với giá 5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, cả 2 đều biến mất.

“Bốc đầu xe” như làm xiếc khi chạy chốt 141
“Bốc đầu xe” như làm xiếc khi chạy chốt 141

VOV.VN – Phát hiện tổ công tác Y15/141 đang làm nhiệm vụ, nam thanh niên điều khiển xe quay đầu, đối tượng còn điều khiển xe “bốc đầu” hòng chạy trốn.

“Bốc đầu xe” như làm xiếc khi chạy chốt 141

“Bốc đầu xe” như làm xiếc khi chạy chốt 141

VOV.VN – Phát hiện tổ công tác Y15/141 đang làm nhiệm vụ, nam thanh niên điều khiển xe quay đầu, đối tượng còn điều khiển xe “bốc đầu” hòng chạy trốn.

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?
Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?
Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?

VOV.VN - “Nếu chúng ta quyết tâm thì sẽ làm được, miễn là các cấp ủy, các tổ chức Đảng phải sâu sát, tôn trọng ý kiến nhân dân…”, ông Lê Quang Thưởng nói.

Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?

Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?

VOV.VN - “Nếu chúng ta quyết tâm thì sẽ làm được, miễn là các cấp ủy, các tổ chức Đảng phải sâu sát, tôn trọng ý kiến nhân dân…”, ông Lê Quang Thưởng nói.

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh
Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

VOV.VN - “Phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước thì những biểu hiện tham vọng quyền lực, xu nịnh, phe cánh… của cán bộ mới bộc lộ và bị xử lý".

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng sẽ ngăn chặn được cán bộ chạy chọt, xu nịnh

VOV.VN - “Phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước thì những biểu hiện tham vọng quyền lực, xu nịnh, phe cánh… của cán bộ mới bộc lộ và bị xử lý".

'Những cán bộ  có ý thức đúng đắn, ít khi họ chạy chọt, xun xoe'
'Những cán bộ có ý thức đúng đắn, ít khi họ chạy chọt, xun xoe'

VOV.VN -“Đội ngũ cán bộ có rất nhiều người có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có kiến thức và dám chịu trách nhiệm. Lúc này chọn người làm, chọn người hành động là quan trọng”.

'Những cán bộ  có ý thức đúng đắn, ít khi họ chạy chọt, xun xoe'

'Những cán bộ có ý thức đúng đắn, ít khi họ chạy chọt, xun xoe'

VOV.VN -“Đội ngũ cán bộ có rất nhiều người có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có kiến thức và dám chịu trách nhiệm. Lúc này chọn người làm, chọn người hành động là quan trọng”.

Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược
Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược

VOV.VN - Chiều 7/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thành công tốt đẹp. VOV đăng toàn văn nội dung Thông báo Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI)

Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược

Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược

VOV.VN - Chiều 7/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thành công tốt đẹp. VOV đăng toàn văn nội dung Thông báo Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI)