Từ khóa tìm kiếm: cháy công ty Tân Hưng Thịnh

Cháy xưởng sản xuất thảm lót chân, công nhân hốt hoảng
Cháy xưởng sản xuất thảm lót chân, công nhân hốt hoảng

VOV.VN -Lửa và khói bốc lên từ nhà xưởng, công nhân và lực lượng chữa cháy tại ra sức dập lửa nhưng bất lực.

Cháy xưởng sản xuất thảm lót chân, công nhân hốt hoảng

Cháy xưởng sản xuất thảm lót chân, công nhân hốt hoảng

VOV.VN -Lửa và khói bốc lên từ nhà xưởng, công nhân và lực lượng chữa cháy tại ra sức dập lửa nhưng bất lực.